Klachten

Als je vragen hebt over deze API, bezoek dan onze API FAQ pagina.

Om klachten op te halen uit inboxroad doe je het volgende: Doe een get request naar https://api.inboxroad.com/api/v2/fbl met de juiste bearer-token en content type als application/json

curl -H ‘Authorization: Token  {{ TOKEN }}’
curl -H ‘Content-Type:application/json’ https://api.inboxroad.com/api/v2/fbl      

* Je hebt je API token ontvangen tijdens je set-up bij inboxroad. Zo niet, neem dan contact op met je accountmanager.

{
 “uuid”: Unique identifier,
 “timelogged”: Unix timestamp,
 “header_list_unsubscribe”: List unsubscribe header,
 “orig”: originator (from MAIL FROM: ),
 “rcpt”: recipient (RCPT TO: ) being reported,
 “header_subject”: Header subject line
 “header_return_path”: Original ReturnPath,
 “header_from”: Original Header from,
 }

Query parameters voor bounce-oproepen

Laatste_id: [UUID of the last record]
Retourneert alle logbestanden van na het opgegeven record
volgorde: [asc/desc] Bepaalt of je de records in oplopende of aflopende volgorde krijgt

Bijvoorbeeld:

curl -H ‘Authorization: Token  {{ TOKEN }}’ -H ‘Content-Type:application/json’ https://api.inboxroad.com/api/v2/fbl?last_id=ce95fca7-b028-4f5c-810c-8bddeda4cac6
curl -H ‘Content-Type:application/json’ https://api.inboxroad.com/api/v/bounces?last_id=ce95fca7-b028-4f5c-810c-8bddeda4cac6&order=asc

Paginering

Alle records worden gepagineerd met de volgende structuur

{
 “count”: Total number of results,
 “next”: URL to the next page of records,
 “previous”: URL to the previous page of records,
 “results”: [
 …….,
 list of results,
 ……
 ]
 }